Посольство України в Латвійській Республіці

, Київ 05:09

Тарифи консульського збору

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

 Посольством  України в Латвійській Республіці

(оновлені тарифи діють з 16.04.2017 р.) 

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в доларах США

в євро

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

20

19

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

130

122

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

180

169

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

75

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

20

19

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

28

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

20

19

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

19

 

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

141

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

188

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

38

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

38

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

38

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

40

38

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

38

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

70

66

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

188

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

28

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

28

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

141

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

188

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

багаторазової

65

61

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

19

2

Видача витребуваного документа

30

28

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

80

75

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

47

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

188

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

28

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

28

2

Реєстрація шлюбу

100

94

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

141

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

94

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

141

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

47

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

141

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

300

282

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

28

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

66

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

30

28

 

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше50  дол.США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 319євро

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20  дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

66

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

40

38

- іншим особам

80

75

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

40

38

- іншим особам

80

75

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

38

є)

посвідчення заповітів

40

38

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

188

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  94 євро

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

141

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

19

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

19

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

47

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

20

19

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

20

19

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

28

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

28

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

30

28

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

28

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23  і не більше 188 євро

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

47 євро  за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро.

16

Вчинення морських протестів

 

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

19

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

28

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

47

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

9

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

66

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

282

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

141

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

38

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Латвійській Республіці

 УВАГА! ЦІ ТАРИФИ ДІЮТЬ ДО 16 КВІТНЯ 2017 РОКУ

№ з/п

Найменування консульських дій

Тариф-на ставка

(в дол. США)

Тариф-на ставка

(в євро)

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

16

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

130

104

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

180

144

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

64

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

24

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

24

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

16

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

16

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

120

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

160

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

32

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

32

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

32

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

32

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

32

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

70

56

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

200

160

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

24

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

24

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

150

120

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

160

 

  1. III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

85

68

 

дворазової                                                                              

130

104

 

багаторазової

200

160

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

одноразової

85

68

 

дворазової

130

104

 

багаторазової

200

160

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

85

68

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

16

2

Видача витребуваного документа

30

24

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

64

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

8

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

40

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

200

160

4

Видача довідки про засвідчення документу.

30

24

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

30

24

2

Реєстрація шлюбу

100

80

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

120

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

100

80

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

120

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

50

40

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

150

120

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

300

240

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

24

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

56

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

30

24

 

VІI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (40 євро)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (320 євро)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

(16 євро)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

70

56

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

40

80

 

 

 

32

64

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

40

80

 

 

32

64

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

40

32

є)

посвідчення заповітів

40

32

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

160

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (80 євро)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

120

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

16

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

16

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

40

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

50

20

 

40

16

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

24

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

24

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

24

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

24

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (20 євро) і не більше 200 дол. США (160 євро)

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол. США (40 євро) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (12 євро) і не більше 200 дол. США (160 євро)

16

Вчинення морських протестів

50

40

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

16

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

24

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

40

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

8

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

70

56

 

ІX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

300

240

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

120

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

32

 

 

 

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Латвійській Республіці
Адреса: LV-1010, Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Елізабетес, 2б. Переглянути на мапі
Телефон: +371 6733 29 56 (понеділок - п'ятниця 14:00 - 16:00)
Факс: +371 6732 55 83
Ел. пошта: emb_lv@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян:

понеділок 09.30 - 12.30 

вівторок  9.30 - 12.30      

середа  14.00 - 16.00 для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

четвер 9.30 - 12.30

п’ятниця 9.30 - 12.00

 

Видача документів: 

понеділок - п'ятниця (крім середи) 14:00 - 16:00 

 

Консультації по телефону:

понеділок - п'ятниця 14:00 - 16:00 за номером +371 6733 29 56

У надзвичайних випадках (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, ДТП, інші випадки, які загрожують життю чи здоров'ю громадян України) консульське обслуговування громадян здійснюється в неприйомний час.

УВАГА! У разі надзвичайної ситуації, загрози життю чи загибелі громадян України прохання телефонувати на Гарячу лінію Посольства за номером: +371 29 23 92 62