Посольство України в Латвійській Республіці

, Київ 03:58

Українці у Латвійській Республіці

Загальні відомості, історія української громади ЛР

Організаційне оформлення сучасної української громади в Латвійській Республіці розпочалося в 1991 році після відновлення незалежності Латвії та реєстрації в Ризі першого українського культурно-просвітницького товариства «Дніпро». На той час у Латвії за даними перепису населення 1989 року проживало понад 92 тисячі українців. Однак, існують історичні факти про заснування першої української організації в Латвії ще в 1901 році.
Впродовж першої половини 90-х років спостерігався досить інтенсивний від’їзд представників національних меншин із Латвії в основному до Росії, серед них була й значна кількість українців.

На сьогодні українська громада Латвії є однією з найбільших етнічних груп (четвертою за чисельністю після латиської, російської та білоруської), українці складають 2,5 % усіх жителів ЛР. Загальна кількість українців – 55199 чол., з яких майже 60% не мають громадянства Латвії. Характерною особливістю української діаспори є те, що вона почала формуватися після Другої Світової війни. За статистичними даними в Латвії до 1940 року проживало майже 1,5 тис. етнічних українців. Отже, переважна більшість українців приїхала до Латвії упродовж 50-80 років. Це, насамперед, молоді спеціалісти, які після завершення навчання в Україні отримували призначення для роботи на підприємствах промисловості й транспорту Латвії, в освітніх і навчальних закладах тощо.

Друга група – військові пенсіонери, які після завершення служби в лавах колишньої Радянської Армії залишалися на постійне місце проживання в місцях дислокації військових частин.

Третя – це ті українці (як правило, чоловіки), що прибули в 1960-70 роках в основному із Західної України на сезонні роботи (сільське господарство, заготовлення деревини тощо) та з часом одружувалися й залишалися на постійне проживання в Латвії.

Четверту групу становлять етнічні українці, які в 50-х роках були депортовані з України до Сибіру, а в 60-70-х роках після повернення до європейської частини колишнього СРСР оселилися в прибалтійських республіках, у т. ч. і в Латвії.

Зазначені вище обставини визначають низку відмінностей української діаспори від інших етнічних груп.
По-перше, лише незначна частина представників української діаспори мають статус громадянина ЛР. Відповідно до чинного законодавства після відновлення в 1991 р. незалежності Латвії громадянство ЛР автоматично отримали лише особи (їхні нащадки), які мали громадянство ЛР до 1941 року. Утисків з боку владних структур щодо набуття громадянства за національною ознакою не спостерігається. Більше того, навіть латиші (їхні нащадки), які до 1940 року проживали поза межами Латвійської Республіки, як і представники відповідної категорії нацменшин, мали складати іспити зі знання латиської мови та історії з метою набуття громадянства після 1991 року.

По-друге, характерною рисою української діаспори є її неоднорідність, зокрема, висока питома вага пенсіонерів та колишніх військових.

За даними Управління натуралізації Латвійської Республіки станом на 01.01.2009 із проживаючих у Латвії українців: громадян Латвії – 17853 осіб, негромадян ЛР – 34016.

Понад 30 тис. вихідців з України мешкають у Ризі, тобто половина загальної чисельності українців Латвії. Близько 5-ти тисяч українців проживають у м. Лієпая. Це переважно сім’ї військових пенсіонерів, які свого часу служили там на базі військово-морського флоту колишнього СРСР. Третім за чисельністю центром зосередження українців у Латвії є м.Даугавпілс, де мешкає близько 2,5 тис. українців, більшість з яких ще за радянських часів приїхала працювати на підприємства хімічної промисловості міста. Висока концентрація українців у Вентспілсі, в якому проживає приблизно 2,3 тисячі, зумовлена їх участю у створенні, функціонуванні та розвитку Вентспілського нафтотерміналу та торгового порту.

Певна частка українців Латвії мешкає в районах, селах і хуторах. На відміну від великих міст Латвії, їх характеризує більш високий рівень мовної та родинної інтеграції в латвійське суспільство.

Майже для третини українців ця країна є місцем їхнього народження, тому вони пов’язують із нею своє майбутнє. Водночас зберігаються їхні етнічні ознаки, посилюються прагнення до знання рідної мови, знайомства з українською культурою.

Українські організації в Латвії

Товариство "SOS  допомога Україні"  
Зареєстроване в травні 2015 року, але як неформальна група людей-однодумців існує з серпня 2014. Товариство на чолі з юристом, громадською діячкою Євою Бранте, об’єднує людей різних національностей, патріотів Латвії, яким небайдужа доля України.
Мета товариства: 
-об’єднання людей, які бачать Україну як вільну, незалежну і цілісну державу;
-надання  допомоги і підтримки  українському народу  та державі в боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність;
-збір пожертв для підтримки України;
-сприяння  підвищенню обізнаності суспільства та участі в процесі пізнання України;
-організація інформаційних заходів, зустрічей, дискусій, інших проектів;
-співпраця з державними та місцевими органами влади. 
Сторінка на ФБ : 
Контакти:

 

Конгрес українців Латвії

Конгрес українців Латвії - громадська організація, заєрестрована в Реєстрі підприємств Латвійської Республіки 9 серпня 2012 року. Керівництво здійснюється Миколою Павлюком (тел. +37126344411) http://www.ukrkongress.lv/ 

Конгрес українців Латвії входить до складу Світового конгресу українців( СКУ) та Європейського конгресу українців( ЄКУ).

Мета діяльності  товариства:

  • Об’єднання українців Латвії у спільні зусилля для підтримки та збереження національної ідентичності; сприяння інтерації усоціально-економічних латвійське та європейське суспільство;
  • Збереження та розвиток української мови, культури та народних традицій;
  • Допомога у вивченні латиської мови задля успішної інтеграції в латвійське суспільство;
  • Сприяння українській діловій та культурній інтеграції в країнах Балтії (Латвія, Литва, Естонія)
  • Створення засобів масової інформації, здійснення видавницької діяльності;
  • Підтримка та організація латвійських та українських культурних заходів (театри, фестивалі, виставки, тощо).

Товариство підтримки України працює з квітня 2015 року в Єлгаві. Мета товариства: сприяти співпраці між Україною і Латвією; заохочувати українців Латвії до активного громадського життя; організація просвітницьких та культурних заходів; правдиве освітлення подій в Україні; збір пожертв для благодійних заходів.
Правління товариства: Петеріс Мілюнс, Тетяна Лазда, Карліс Рімша.
конт. тел. +37126835542

Українське культурно-просвітнє товариство «Дніпро» (м. Рига)
Засноване у жовтні 1988 року (зареєстровано у 1991р.) культурно-просвітнє товариство «Дніпро» головними завданнями своєї діяльності визначило збереження мови, звичаїв, традицій та культури українського народу, задоволення культурно-освітніх потреб українців у Латвійській Республіці.

Товариство очолює Іван Наливайко, який вже неодноразово переобирався на цю посаду звітно-виборними зборами громади. «Дніпро» нараховує у своїх лавах 260 членів. На базі товариства у 1989 році було створено українську недільну школу, яка у 1991 році була перетворена у державний середньоосвітній заклад – Ризьку українську середню школу.

Під керівництвом заслуженого діяча мистецтв УРСР М.Білашицького з 1989 року в «Дніпрі» активно діє однойменний ансамбль української народної пісні. При товаристві існують літературний клуб української поезії та прози і клуб пенсіонерів «Берегиня», які очолює Наталя Грабар.

Товариство «Дніпро» співпрацює зі Світовим Конгресом Українців.

Адреса: м. Рига, вул. Алунана, 6, LV-1010, Латвія, тел. (371) 67285643, (371) 67629331.

Спілка українців Латвії (СУЛ) (м. Рига)
Заснована у червні 1996 року. На сьогодні до складу Спілки входить 240 членів. Керівництво СУЛ здійснюється Людмилою Белінцевою.

Якщо товариство «Дніпро« зосереджується на питаннях культурно-освітнього характеру, то Спілка українців Латвії головну увагу в своїй діяльності приділяє вирішенню питань соціально-політичного характеру.

Адреса: м. Рига, вул. Аглонас, 16, кв.44, LV-1057, Латвія, тел. (371) 67577679.

Українське культурно-просвітнє товариство «Водограй» (м. Резекне)
Засновано у 1996 році. Ініціатором та першим головою товариства була Людмила Бєлінцева. На сьогоднішній день «Водограй« очолює Валентина Закачура. Товариство нараховує 48 членів.

Активну роль у діяльності товариства відіграє однойменний ансамбль української пісні.

Адреса: м.Резекне, вул. 18 листопада, 41, LV-4600, Латвія, тел.(371) 4624444.

Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар» (м.Вентспілс)
Засноване у 1998 році. До складу товариства входить 36 осіб. Головою є Василь Пошкурлат. У порівнянні з іншими культурно-просвітніми товариствами, воно є найбільш фінансово забезпеченим, оскільки діє в одному з найбільш активних промислових регіонів Латвії й об’єднує людей, які перважно мають роботу та порівняно високий рівень забезпеченості.

При товаристві створено ансамбль української пісні «Мрія», який нещодавно відсвяткував свій 10- річний ювілей.
Адреса: м. Вентспілс, вул. Кулдігас, 43/45-8, LV-3600, Латвія, тел. (371) 29564730.

Українське культурно-просвітнє товариство «Світанок» (м.Лієпая)
Засноване у 1998 році. Товариство. очолюване Ларисою Давиденко, об’єднує близько 70 членів, більшість з яких є пенсіонерами похилого віку.

Впродовж останніх трьох років, завдяки зусиллям попередньої Голови товариства Анни Протченко, яка є професійним кореспондентом і активно висвітлює проблеми лієпайських українців у місцевих ЗМІ, товариство бере активну участь у житті національних меншин регіону.

При товаристві існує український фольклорний ансамбль «Світанок«, творчі здобутки якого відомі за межами Латвії.

Товариство неодноразово вигравало тендери та отримувало гранти, завдяки чому користується авторитетом та підтримкою серед владних структур району. Товариство співпрацює з об’єднанням українців у м. Салдус.

Адреса: м. Лієпая, вул. Флотес 16, к. 105, LV-3400, Латвія, тел. (371) 67222858.

Українське культурно-просвітнє товариство «Мрія« (м. Даугавпілс)
У березні 2003 року в м.Даугавпілс засноване товариство «Мрія». Його головою обрано Надію Стаховську. До товариства входить 76 чоловік. Своїм завданням товариство визначило презентацію української культури, традицій, пісень, танців та кухні. Завдяки активній участі товариства у культурному житті міста Міська дума надала приміщення та взяла на себе всі витрати, пов’язані з його утриманням.

Адреса: м. Даугавпілс, вул. Алея, 7 кв. 9, LV-5403, Латвія, тел. (371) 5421210.

Українське культурно-просвітнє товариство «Явір» (м. Єкабпілс)
23 березня 2004 року на установчих зборах української громади в м. Єкабпілс було прийнято рішення про заснування товариства «Явір», до його складу входить 29 членів. Датою його народження став травень 2004 року, коли товариство було офіційно зареєстровано в Єкабпілській міській думі. Очолює товариство Валерій Костушевіч. Товариство співпрацює з російським культурним товариством «Родник« і циганським культурним товариством.

Адреса: м. Єкабпілс, вул. Бебрю 18-9, LV-5205, Латвія, тел. (371) 29132902.

Об’єднання українок Латвії (м. Рига)
Утворена навесні 2004 року громадська організація, яка об’єднує жінок – українок та вихідців з України незалежно від етнічного походження, що проживають на території Латвії, з метою захисту інтересів по збереженню національної культури, мови і традицій, зміцнення свого становища в суспільстві. Головою правління є Ніна Квітницька. Об’єднання нараховує 31 член. Товариство співпрацює із СУЛ, Союзом жінок України, державними установами та громадськими організаціями Латвії та України. При ОУЛ створено ансамбль народної пісні «Україночка».

Адреса: м. Рига, вул. Ерсікас 18, LV-1003, Латвія, тел. (371) 29720425.

Українське культурно-просвітнє товариство «Джерело» (м.Єлгава)
У м.Єлгава 16 листопада 2004 року було офіційно зареєстровано українське культурно-просвітнє товариство «Джерело». Товариство нараховує близько 20 членів. 

Адреса: м. Єлгава, вул. Сармас 4, Латвія, тел. (371) 63023409.

Українське культурно-просвітнє товариство «Ятрань»(м. Вангажі)
11 березня 2005 року було офіційно зареєстровано у Вангажській міській думі товариство «Ятрань», яке нараховує 26 членів. Його головою є Ірина Дукуль. Товариство було створено на базі філії товариства «Дніпро» в м. Вангажі. При товаристві вже 6 років існує художній колектив української пісні «Веселка».

Адреса: м. Вангажі, вул. Парка 4, кв. 40, Латвія, LV-2136, тел. (371) 29243410.

Спілка українців «Родина» (м. Лієпая)
Спілка створена в липні 2005 року. Її головою є Анатолій Васейко. При «Родині« діє дитячий ансамбль «Лілєя», художній керівник Алла Боборикіна. Спілка нараховує 28 членів, серед яких 16 дітей. Спілкою ініційовано відкриття в Лієпаї української недільної школи «Незабудка« та центру української культури «Берегиня».
Адреса: м. Лієпая, вул. Тайну 28-3, LV-3405, Латвія, тел. (371) 29544224.

Українське культурно-просвітницьке товариство «Черемшина» (м. Лудза)
Створено у 2009 році, очолює товариство Микола Павлюк. За даними голови товариства, у Лудзенському районі проживає понад 400 етнічних українців, і товариство зосереджуватиме свою увагу на збереженні і розвитку їхніх культурних зв’язків з батьківщиною.

Адреса: м. Лудза, Стаціяс 44-411, LV-5707, тел. (+371) 65707242

Українське культурно-просвітницьке товариство «Смерека» (м. Єлгава)
Створено у 2010 році, очолює товариство Іван Костик. Товариство зосереджує свою увагу на збереженні і розвитку культурних зв’язків з батьківщиною. При товаристві діє одноіменний ансамбль народної пісні, а також створено єдиний у Латвії дитячий театр «Коза-дереза».

Український центр дітей і молоді Латвії (м. Рига)
Створено на початку 2011 році, очолює Ольга Берга. Пріоритет діяльності - збереження і розвиток культурних зв’язків з батьківщиною у молодого поокління українців, які проживають у Латвії. При товаристві діє молодіжний ансамбль «ЛВУА».
Тел. (+371)26042997, olgaberga@inbox.lv

Об’єднання українських товариств Латвії (м.Рига)

26 березня 2006 року в Ризі було зареєстроване Об’єднання українських товариств Латвії. Засновниками Об’єднання виступили керівники низки українських товариств із різних регіонів Латвії. Основною метою Об’єднання є консолідація та координація спільних дій та заходів українських товариств Латвії. Керівник - Людмила Бєлінцева

Адреса: м. Рига, вул. Маскавас 450, Латвія, LV-1020, тел. (371) 67598848.

Ризька українська середня школа та відділ української літератури Академічної бібліотеки ЛУ

Важливу роль у житті української громади відіграє заснована в 1991 році Ризька українська середня школа, яка фінансується з державного бюджету ЛР. Владні структури Латвії позитивно оцінюють діяльність школи, в учбово-виховному процесі якої поєднується два завдання – виховання майбутніх громадян Латвії та закріплення в них глибокої шани до своєї етнічної Батьківщини – України. Навчання ведеться двома мовами - у співвідношенні 60% латиською та 40% українською.

Ризька українська середня школа сприяє процесу формування української культури, духовності та національної самосвідомості. Школа не лише дбає про збереження у молоді зв'язків з етнічною Батьківщиною, а й готує її до повноцінної інтеграції в латвійське суспільство. Її діяльність засвідчує об’єктивну можливість узгодження, а не протиставлення процесів національної та громадянської ідентифікації.

За даними РУСШ, з випускників школи понад 20 осіб навчається у вищих навчальних закладах України.

Перехід на веб-сайт школи: http://www.ukrschool.lv

На відділенні славістики філологічного факультету Латвійського університету викладається українська література.

З 2004 року в м. Рига на базі Латвійської академічної бібліотеки функціонує Український інформаційний центр, у 2010 році його періменовано на відділ української літератури. Мета центру - задоволення інформаційних, наукових, освітніх та учбово-методичних потреб українців, які проживають в Латвії, а також сприяння поширенню серед латвійської громадськості інформації про історію, культуру та традиції України. Відділ організує культурно-просвідтницькі заходи з української тематики щонайменше раз на квартал.

ЗМІ української громади Латвії

Українська громада за інформаційної підтримки Посольства випускає щомісячну програму «На хвилях Дніпра» на радіо «Домська площа FM». На сьогодні програму веде журналістка Людмила Пилип.

З 2004 року виходить газета української громади «Вісник», яка висвітлює життя українців Латвії та сучасні події в Україні. Однак, через скрутну фінансово-еконмоічну ситуацію випуск газети здійснюється нерегулярно.