• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
🗎 Нотаріальні дії
Опубліковано 17 травня 2024 року о 11:34

Через велику кількість звернень за консульськими послугами від громадян України, які вимушено перебувають за кордоном, вільні часові слоти для реєстрації не завжди є у вільному доступі.  Якщо потрібна послуга надається не лише закордонними дипломатичними установами України, за нею можна звернутися до альтернативного надавача послуги! Зокрема, для оформлення нотаріальної заяви / довіреності звертатися можна до присяжного нотаріуса в Латвії (для використання на території України така довіреність має бути перекладена українською мовою та легалізована/апостильована).

Порядок вчинення нотаріальних дій консульською посадовою особою визначається:

Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського підрозділу у години прийому відвідувачів, відповідно до онлайн реєстрації відвідувачів.

Нотаріальні дії вчинюються в день пред'явлення всіх необхідних для цього документів:

 • заяви щодо вчинення нотаріальної дії з усіма необхідними копіями документів;
 • чинного закордонного паспорта;
 • довідки про присвоєння РНОКПП (попередня назва - "ідентифікаційний код");
 • попередньо підготовленого до посвідчення документа та його електронної версії;
 • після сплати консульського збору у приміщенні консульського підрозділу банківською картою за допомогою POS-термінала відповідно до тарифів консульського збору.
 • інших документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть тощо).

Текст документа для посвідчення готується заздалегідь (у форматі MS Word (*.docx)) і напередодні прийому надсилається на електронну пошту:

 • [email protected]
 • в темі листа необхідно зазначити: СВОЄ ПРІЗВИЩЕ (нотаріат)

УВАГА! ОБРОБКА ВХІДНИХ ЛИСТІВ ВІДБУВАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО! ЛИСТИ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАЛИШАЮТЬСЯ БЕЗ РОЗГЛЯДУ!

Вчинення нотаріальних дій може бути відкладене при необхідності витребування додаткових відомостей чи документів або направлення документів на експертизу, а також на інших підставах, передбачених законодавством України. У цьому випадку необхідно повторно реєструватися на прийом на нову дату вчинення нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчені доручення, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консула, який вчинює нотаріальні дії. Якщо доручення, заяву чи інший документ підписано за відсутності консула, то особа, яка підписала такий документ, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, а також документи, написані олівцем або чорнилами, що зникають.

При посвідченні договорів майнового характеру у заяві до Посольства додатково треба вказати відомості:

 • для юридичних осіб-резидентів – відомості про найменування, географічне розташування та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;
 • для юридичних осіб-нерезидентів – найменування, географічне розташування;
 • для громадян України – прізвище, ім’я, по батькові, адреса постійного місця проживання та РНОКПП (приготуйте копії паспортних документів, довідки про реєстрацію місця проживання, РНОКПП);
 • для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, адресу місця проживання.

Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні.

При вчиненні нотаріальних дій консул встановлює особу заявника. 

Встановлення особи громадянина України здійснюється за чинним паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

Встановлення особи іноземця здійснюється за паспортним документом, оформленим відповідними органами держави громадянства. При цьому обов’язковим є надання нотаріально засвідченої копії такого документа та перекладом на українську мову.

Правоздатність юридичної особи (установа, підприємство, організація) установлюється на основі установчих документів (статуту, установчого договору, для некомерційних організацій - загального положення), документів про реєстрацію. Консул також перевіряє повноваження представника юридичної особи на основі:

 • Наявності в нього службового посвідчення з фотокарткою, яке містить вказівку на те, що він є представником юридичної особи;
 • Нотаріально засвідчених виписок із протоколів про призначення посадових осіб, що мають повноваження підписувати документ від імені даної юридичної особи;
 • Доручення на здійснення відповідної юридичної дії.

Допущення помилки у документах, що подаються до консульського відділу Посольства для посвідчення, майже завжди призводить до неможливості їх подальшого використання і, як наслідок, - необхідності оформлення нового документа та повторної сплати консульського збору.

У цьому зв'язку консульський підрозділ Посольства рекомендує:

 • проєкт документа, що подається для посвідчення, попередньо узгоджувати з нотаріусом в Україні (іноді заявники, що звертаються до Посольства за оформленням довіреності або заяви для подальшого використання їх в Україні, хибно розуміють роз'яснення нотаріуса та оформлюють у консульстві документ, який не задовольняє вимог нотаріальної контори);
 • перед підписанням оформленого документа дуже уважно та ретельно прочитати текст доручення чи заяви, та у разі виявлення неточностей, розбіжностей, помилок чи необхідності доповнень – виправити/доповнити документ і подати консулу для доопрацювання.

УВАГА! Своїм особистим підписом заявник підтверджує, що в тексті все правильно і документ відповідає його волі. Варто бути максимально уважними!

Після підпису заявником нотаріального документа та його засвідчення консулом, внесення жодних змін, уточнень чи доповнень не вбачається можливим. У разі їх виявлення після посвідчення консулом - Ви будете змушені оформити новий документ та повторно сплатити консульський збір.

Відповідальність за правильне зазначення персональних даних в нотаріальному документі несе заявник.

ДОВІРИТЕЛЬ ВІДПРАВЛЯЄ ДОВІРЕНІЙ ОСОБІ В УКРАЇНУ ОРИГІНАЛИ ОФОРМЛЕНИХ В ПОСОЛЬСТВІ ДОВІРЕНОСТІ ТА ЗАЯВИ НА ВНЕСЕННЯ ДОВІРЕНОСТІ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОВІРЕНОСТЕЙ.

ДОВІРЕНА ОСОБА ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОВІРЕНІСТЬ, МАЄ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЇЇ У БУДЬ-ЯКОГО НОТАРІУСА В УКРАЇНІ. ПІСЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРЕНА ОСОБА МОЖЕ ПРИСТУПАТИ ДО ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ДОВІРИТЕЛЕМ.

Іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

1. За умови їх засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

 • відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які скасовують або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації;

2. Без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори.

Інформація щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін, міститься у листі Міністерства юстиції України.

3. За умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів.


❓Поширені питання / F.A.Q.:

Чи можу я оформити довіреність, надіславши документи поштою? Чи є обов’язковою моя присутність під час оформлення довіреності чи заяви?

Нотаріальні дії здійснюються виключно у присутності заявника, тобто особи, чий підпис на довіреності або заяві буде посвідчуватися у нотаріальному порядку консулом.

Я хочу оформити  прийняття/відмову від прийняття спадщини. Що мені робити? 

Заяви щодо прийняття спадщини або відмови від прийняття спадщини (у т.ч. на користь іншого спадкоємця) подаються протягом встановленого законом терміну (6 місяців з часу відкриття спадщини. Протягом цього терміну заява  може бути відкликана заявником). Така заява подається  особисто. Для оформлення такої заяви у Посольстві слід:

 • звернутися до установи особисто у приймальні години;
 • мати при собі дійсний паспорт та копію його першої сторінки;
 • надати свідоцтво про смерть спадкодавця, засвідчене у встановленому порядку та перекладене державною мовою, якщо воно видавалося іноземними органами, або його нотаріально засвідчену копію;
 • надати документ, що підтверджує родинний зв’язок зі спадкодавцем та його копію;
 • надати копію заповіту (якщо заповіт оформлювався);
 • повідомити назву нотаріальної контори, де знаходиться спадкова справа;
 • оригінал документа (квитанції) про сплату консульського збору.

Оформлення заяви-дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон у супроводі одного з батьків, третіх осіб або самостійно

Для оформлення дозволу до консульського відділу особисто заявником подаються:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • свідоцтво про народження дитини
 • копія закордонного паспорта особи, яка супроводжуватиме дитину
 • копія закордонного паспорта/проїзного документа дитини
 • заява (оформлюється у Посольстві)

Оформлення заяви-дозволу від батьків на видачу неповнолітній дитині закордонного паспорта/проїзного документа

Для оформлення дозволу до консульського відділу особисто заявником подаються:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • свідоцтво про народження дитини
 • заява (оформлюється у Посольстві)

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, надсилайте їх на електронну пошту для консультацій: [email protected]

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux