• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Професору Борису Патону 100 років!
Опубліковано 27 листопада 2018 року о 14:58

Колектив Посольства України в Латвійській Республіці та українці Латвії вітають Бориса Євгеновича Патона. Міцного здоров'я і многая літа ювіляру! Також, вітаємо Національну академію наук України зі 100-річчям від часу заснування! Успіхів і нових звершень вашому колективу!

27 листопада 2018 року виповнюється 100 років від Дня Народження українського науковця, доктора технічних наук, Президента НАН України з 1962 року, директора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України з 1953 року, Героя України, Бориса Євгеновича Патона. Б.Є.Патон - автор понад 1000 публікацій, зокрема 20 монографій; понад 400 винаходів. Незважаючи на свій поважний вік, Борис Євгенович продовжує працювати. 

До вашої уваги за посиланням пропонуються до завантаження тематичні матеріали українською та англійською мовами:

- видання до 100-річчя від дня заснування «Національна академія наук України»;
- буклет «Національна академія наук України. 100 років»;
- буклет «Академік НАН України Борис Євгенович Патон. 100»;
- 11 тематичних випусків «Перспективні науково-технічні розробки».

https://mega.nz/#F!WawwgSIL!IaRUmy_u0nPiq0qYr3aQhw

Довідка про Національну академію наук України 

(станом на 01.01.2018 р.)

Національна академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у м. Києві. Її першим президентом був видатний учений із світовим ім`ям В.І. Вернадський.

          Статус. Національна академія наук України (НАН України, Академія) згідно з чинним законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків, виборності та колегіальності органів управління. Академія об`єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

          Органи управління. Найвищим органом самоврядування НАН України є Загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів. У сесіях Загальних зборів (крім питань, пов'язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, з правом дорадчого голосу - іноземні члени, керівники наукових установ Академії та представники наукової громадськості.

          У період між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здійснює Президія НАН України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України, вибори якої відбулися у квітні 2015 року, входять 32 особи, в тому числі президент, п'ять віце-президентів, головний учений секретар, 14 академіків-секретарів відділень, 11 членів.

          У засіданнях Президії також беруть участь з правом дорадчого голосу 5 виконуючих обов'язки члена Президії та 14 радників Президії НАН України.

          Структура. В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об'єднують 14 відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико- технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства.

          В Академії діють 5 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування: Донецький (м.Покровськ), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса), Північно-східний (м.Харків), Придніпровський (м.Дніпро), а також Центр оцінювання наукових установ та розвитку регіонів (м.Київ). Статутну діяльність Кримського наукового центру та його фінансування з бюджету НАН України призупинено в 2014 році.

          Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та інші наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, дендропарки, заповідники, бібліотеки, музеї тощо). В структурі НАН України діють національні заклади - Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Національний науково- природничий музей, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, Національний центр «Мала академія наук України». До структури НАН України входять також організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Всього на цей час в НАН України діють 160 наукових установ та 36 організацій дослідно-виробничої бази.

          Співробітництво з освітніми закладами. У 2017 р. діяло близько 260 договорів установ Академії з вищими навчальними закладами про співробітництво, проходження виробничої, переддипломної практики студентів тощо. Виконувалося майже 220 спільних наукових проектів. Мережа спільних з освітянами науково-навчальних структур (близько 260 комплексів, центрів, лабораторій, філій кафедр тощо) дозволяє широко використовувати потенціал НАН України для підготовки кваліфікованих фахівців для потреб вищої школи та НАН України. Понад 1300 науковців Академії (з них кожний одинадцятий академік або член-кореспондент НАН України) читали навчальні курси, цикли лекцій з актуальних напрямів науки. У 2017 р. близько 200 науковців-освітян захистили у спеціалізованих вчених радах наукових установ НАН України дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня доктора наук та кандидата наук. Понад 1200 студентів виконували дипломні роботи під керівництвом провідних вчених НАН України. Побачили світ близько 90 наукових монографій, підготовлених у творчій співпраці з освітянами.

          Координація наукових досліджень. Значний внесок в реалізацію цього напряму діяльності Академії здійснюють Рада президентів академій наук України та Експертна рада з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. Робота цих органів сприяє розробленню та реалізації узгодженої наукової політики, підготовці та внесенню у владні структури пропозицій з вдосконалення нормативно-правової бази функціонування наукової сфери, матеріально-технічної і фінансової підтримки досліджень, поліпшення кадрового забезпечення.

          Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять секції і відділення НАН України, громадські наукові об'єднання НАН України. Нині в НАН України працює 78 наукових рад, 18 комітетів, 16 комісій, 24 наукових товариства. Їх зусилля зосереджено на питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій, семінарів, симпозіумів.

          Впровадження наукових розробок, інноваційна діяльність. Науковими установами НАН України в 2017 році впроваджено в різні галузі економіки України понад 1000 новітніх розробок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні рекомендації та методики, стандарти.

          Установи Академії уклали 21 ліцензійний договір в Україні й за кордоном, отримали 583 патенти на винаходи і корисні моделі. Успішно виконано 32 науково-технічні інноваційні проекти, які були відібрані за конкурсом на початку року.

          Виконувались завдання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої визначено НАН України.

          В рамках зовнішньоекономічної діяльності установи Академії в 2017 році реалізували близько 167 контрактів з корпораціями, компаніями, підприємствами, науковими центрами більше 30 високорозвинених країн світу. Було здійснено поставки науково-технічної продукції, трансфер технологій, науково-технологічні послуги на загальну суму близько 115,6 млн. грн.

          Наукові розробки НАН України було представлено на 9 великих виставкових заходах, зокрема на міжнародній виставці MEDICAEXPO та міжнародній фармацевтичній виставці PHARMAEXPO, виставці-презентації наукових досягнень НАН України (в рамках ХІ Всеукраїнського фестивалю науки), щорічній виставці-презентації промислової продукції «Зроблено в Києві», міжнародних спеціалізованих виставках «LabComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «HI-TECH EXPO. Високі технології», «PHARMATechExpo», ХХІІ Міжнародній виставці «Безпека 2017», Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET».

          Науково-експертна діяльність. Одними з основних завдань Академії як вищої наукової організації країни є підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань, участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

          У звітному році установами НАН України на замовлення різних органів державної влади було надано понад 2200 експертних висновків (пропозицій, зауважень, погоджень, коментарів тощо) до нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів (наукових оцінок, прогнозів, пропозицій і рекомендацій) з різних питань суспільного розвитку.

          На регулярній основі здійснювалося експертне оцінювання тематики фундаментальних досліджень наукових установ країни, що виконуються за кошти державного бюджету України. Протягом 2017 року було розглянуто 393 науково-дослідні роботи шести головних розпорядників бюджетних коштів, по кожній з яких надано відповідний експертний висновок щодо доцільності її фінансування з державного бюджету.

          Видавнича діяльність. У структурі Академії працюють два видавництва: ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України" і Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, на які припадає 10 % книжкової продукції Академії в 2017 році. Звітного року Видавництво "Наукова думка" випустило у світ 39 наукових монографій, підготовлених працівниками НАН України, загальним обсягом понад 850 обліково-видавничих аркушів.

          У ВД "Академперіодика" видано 268 випусків академічних журналів загальним тиражем понад 44,2 тис. примірників та обсягом понад 3,19 тисяч обл.-вид. арк. Зокрема, 211 випусків 37 видань за Програмою підтримки журналів НАН України, серед яких єдиний академічний науково-популярний журнал "Світогляд". Також ВД "Академперіодика" випустив 5 наукових монографій обсягом понад 119,0 обл.-вид. арк.

          Протягом 2017 р. установами НАН України видано 421 наукову монографію, 159 збірників наукових праць, 96 навчальних і 223 довідкових та науково-популярних видань. Загальна кількість статей у періодичних виданнях становила 18,84 тисяч, з них майже 15,0 тисяч (понад 79 %) – у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. За кордоном опубліковано 62 (15 %) наукові книги та понад 5,3 тисяч статей.

          Поточні праці науковців у 2017 році було опубліковано у 84 наукових журналах НАН України, а також у збірниках наукових праць, інших періодичних і серійних книжкових виданнях. 20 наукових журналів НАН України перекладали і видавали англійською зарубіжні видавці, ще 11 журналів англійською мовою в Україні видають академічні наукові установи власними силами.

          Міжнародне наукове співробітництво здійснюється в рамках 128 чинних угод, укладених НАН України з академіями, державними установами, науковими організаціями та освітніми закладами 50 країн світу, серед яких країни Європи, Америки, Азії, Африки. Загалом у реалізації різних форм міжнародної співпраці бере участь понад 130 установ Академії.

НАН України представляє Україну у близько 40 міжнародних організаціях, зокрема Міжнародній асоціації академій наук (МААН), Міжнародному комітеті з космічних досліджень (COSPAR), Міжнародному союзі академій гуманітарних та соціальних наук (IUA), Всеєвропейській федерації академій наук (ALLEA) та бере активну участь у діяльності міжнародних наукових об'єднань та центрів: Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA), Європейській науковій асоціації геофізичних досліджень (EISCAT), Європейській організації ядерних досліджень (CERN), Об'єднаному інституті ядерних досліджень (ОІЯД), програмних органах ЮНЕСКО, зокрема Міжурядовій океанографічній комісії, Стратегічній групі ЮНЕСКО-МАБ з розробки Стратегії цієї програми на найближче десятиліття тощо. По кожному зі згаданих напрямів працюють окремі наукові колективи.

          Вчені НАН України є активними учасниками міжнародних програм, що здійснюються за підтримки таких іноземних та міжнародних фондів та організацій, як Європейська комісія, УНТЦ, NATO, UNESCO, DFG, CRDF тощо. За грантами цих організацій, здобутих на конкурсній основі, реалізуються щорічно близько 300 дослідницьких, координаційних та підтримуючих науковий обмін проектів.

          Відповідно до Угоди про асоціацію до ЄС розширюються зв'язки з науковими центрами країн ЄС та організаціями Європейської комісії, зокрема щодо участі в програмах ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», ЄВРАТОМ, взаємодії на постійній основі з Об'єднаним дослідницьким центром Єврокомісії (JRC).

          В рамках програм обміну науковцями НАН України щорічно виконуються понад 100 двосторонніх проектів за узгодженими переліками з Австрійською академією наук, Болгарською академією наук, Польською академією наук, Академією наук Чеської Республіки, Словацькою академією наук, Сербською академією наук і мистецтв, Угорською академією наук, Румунською академією, Чорногорською академією наук і мистецтв та Радою з науково-технічних досліджень Туреччини з передбаченим обміном ученими за квотами, обумовленими відповідними угодами.

          Активно розвивається науково-технічне співробітництво з установами та організаціями Китайської Народної Республіки, причому особливо успішно в частині комерціалізації науково-технічних розробок та технологій, створених ученими Академії. Започатковуються та активно працюють спільні українсько-китайські інноваційні центри та підприємства, переважно, в галузі матеріалознавства та інформаційних технологій.

          Кадрове забезпечення. Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на 01.01.2018 складала 29870 чол., в тому числі 15529 наукових працівників. Серед них 2362 докторів наук та 6807 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 52,8 року, докторів наук – 64,9 року, кандидатів наук – 50,1 року.

          Персональний склад. За станом на 01.01.2018 до складу НАН України входять 177 дійсних членів (академіків), 352 члена-кореспондента та 98 іноземних членів.

(с) http://www.nas.gov.ua/UA/About/Pages/default.aspx 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux